Hoonete mõõdistamine

Ehitise mõõdistusprojekt on dokumentide kogum, mis koosneb arhitektuursetest ja kasutuslikest joonistest, mis on mõõdetud faktiliselt ehitatud ehitise ülesmõõdistamise teel.

Toome mõned mõisted (vastavalt EESTI EHITUSTEAVELE ET-1 0105-0009)

  • HOONE - Hoone on seinte ja katusega ehitis
  • EHITIS - Ehitis on ehituse tulemus, mis jaguneb hooneteks ja rajatisteks
  • HOONE KORRUSELISUS - Hoone korruselisuseks nimetatakse kõigi maapealsete korruste arvu. Korruseks loetakse korrust, kui sellelagi on ümbritsevast kekmisest maapinnast vähemalt 2m kõrgusel
  • KORTER - on ruumide kogum, mis võimaldab majapidamist korraldada, vastab sanitaarhügieenilistele nõuetele ja on ehituslikult teistest korteritest täielikult eraldatud
  • TUBA - Toaks loetakse elutuba magamistubasid, lastetubasid, kabinetti ja söögituba
  • ÜLDKASUTATAV PIND - on paljukorterilises elamus olevad ühistegevuse ruumid

 

  • TEOSTUSJOONIS - on joonis, millel esitatakse valminud hoone osa tegelik teostus
  • MÕÕDISTUSJOONIS - on joonis, millel esitatakse olemasoleva hoone osade paiknemine

Kui teil on küsimusi mõistete või terminite kohta, siis võtke meiega ühendust ja usun, et saate oma küsimustele vastused.

Meie kliendid

 

 meie kliendid

Küsi personaalset pakkumist

Iga projekt on unikaalne, seega on oluline 
personaalne hinnang ja analüüs.

OÜ Melbra
Tuuliku tee 4c, 10616 Tallinn

e-mail: info at melbra dot ee
tel: +372 509 4948